Witamy!

Studia podyplomowe: Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu (www.dsw.edu.pl), adresowane są do nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach 0 - III, legitymujących się znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym i zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Young Learners).

Program studiów obejmuje zajęcia dotyczące problematyki prawidłowości przyswajania języka obcego przez dzieci, metodykę nauczania języka angielskiego, zajęcia warsztatowe oraz praktyczną naukę języka angielskiego.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym.

Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba godzin: 350
Praktyki: 40 godzin

Koszt studiów to 1600zł za semestr.

Przedmioty na studiach zostały podzielone na cztery moduły dotyczące:

1. kształcenia językowego

• ćwiczenia w mówieniu z native speakerem
• lektorat z języka angielskiego: zintegrowane sprawności językowe (fonetyka / słuchanie / słownictwo / czytanie)

2. nauczania języka obcego

• EAL (English as an additional Language) - Nauczanie języka angielskiego jako
języka obcego
• Metodyka nauczania języka angielskiego dzieci (Young Learners)
• CLIL (Content and Language Integrated Learning) Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe
• Anglojęzyczna literatura dla dzieci
• Wybór oraz tworzenie materiałów na zajęcia
• Warsztaty metodyczne: techniki multimedialne w nauczaniu języka angielskiego
• Warsztaty metodyczne: gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego
• Warsztaty metodyczne: piosenka i ruch w nauczaniu języka angielskiego
• Warsztaty metodyczne: techniki plastyczne w nauczaniu języka angielskiego
• Warsztaty metodyczne: techniki teatralne w nauczaniu języka angielskiego

3. budowania społeczności oraz wspólnej pracy / planowania zajęć poprzez wykorzystanie platformy e- learningowej.

4. praktyk (40 godzin)

wtorek, 22 września 2015

Rekrutacja

Dzień dobry Państwu,

Rekrutacja na nasze studia podyplomowe trwa jeszcze do połowy października. Studia zwykle ruszają pod koniec października, na początku listopada.

Zjazdy odbywają się w sb i ndz od godziny 9:00 do 16:15.

Zapraszam Państwa serdecznie,

Pozdrawiam,

Barbara Muszyńska

opis studiówStudia dają kwalifikacje metodyczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolu lub klasach I-III oraz przygotowują do zdania egzaminu English First (FCE).

Zajęcia z języka angielskiego dzielone są na dwie grupy:
- Grupa na poziomie B1 realizuje kurs 'pre-FCE' na podstawie podręcznika Wydawnictwa Pearson 'pre-Gold'
- Grupa na poziomie B2 realizuje kurs przygotowujący 'FCE Gold' po którym można podejść do egzaminu FCE.
Egzamin ten zdaje się w Centrach egzaminacyjnych w całej Polsce. We Wrocławiu jest to np International House.
Kurs ten będzie prowadzony przez egzaminatora Cambridge English.

Program studiów obejmuje zajęcia dotyczące problematyki prawidłowości przyswajania języka obcego przez dzieci, metodykę nauczania języka angielskiego, zajęcia warsztatowe oraz praktyczną naukę języka angielskiego. Studia kończą się egzaminem dyplomowym. 

Studia umożliwiają zdobycia podstawowej wiedzy dotyczącej metod oraz zasad nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Organizują warunki do kształtowania się umiejętności i kompetencji niezbędnych do konstruowania scenariuszy zajęć oraz przeprowadzania zajęć z języka angielskiego z dziećmi, opierając się na właściwie dobranych materiałach językowych oraz metodach nauczania. Kształtują umiejętności uczenia się i doskonalenia własnych kompetencji nauczycielskich z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji oraz e-learningu jako środka uczenia się i nauczania.

piątek, 19 czerwca 2015

Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku młodszym

    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 12 marca 2009 r.
§11. 
4.  Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiada również osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w § 4 ust. 1 lub 2, a ponadto legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, i która ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.
Świadectwo znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym potwierdzają certyfikaty językowe, np Cambridge English First (FCE) zdany na ocenę A lub B. Czy też IELTS z wynikiem 5,0 pkt lub 6,0 pkt.
 

środa, 13 maja 2015

Rekrutacja

Szanowni Państwo,

15 maja 2015 r rusza rekrutacja na kolejną edycję studiów podyplomowych z nauczaniem języka angielskiego.

Serdecznie zapraszamy :)

W razie pytań proszę o kontakt.

Z poważaniem,

Barbara Muszyńska

czwartek, 15 stycznia 2015